Regionsklinikken Skjern

Tinghusvej 4
6900 Skjern
Tlf: 7030 5844