Ikke alle lægelige ydelser er dækket af sygesikringen, derfor kan der være egenbetaling på nogle ydelser fx motorattester, mulighedserklæringer.

  • Ansøgning om enkelttilskud til medicin koster 300 kr. pr. præparat – det bemærkes, at klinikken ikke kan stille garantier for, at ansøgningen bliver godkendt.
  • Lægeerklæring ved sygdom 500 kr.
  • Mulighedserklæring 500 kr. Husk at udfylde side 1 ved arbejdsgiver, inden der bookes tid i klinikken til udfærdigelse af side 2.
  • Blokade koster 100 kr.
  • Kørekortsattest koster mellem 500 og 600 kr afhængig af, om der er tale om førstegangserhvervelse eller generhvervelse ved fx kronisk sygdom.
  • Ansøgning om handikapskilt koster 400 kr.
  • Vi tilbyder ikke rejsevaccination eller anden rejseprofylakse.

Er du i tvivl om du selv skal betale, kontakt os på tlf. 7030 5844.