Vigtig info ift. vaccination mod corona og influenza, efteråret 2023

Det vil i år IKKE være muligt at blive vaccineret mod corona og influenza via egen læge. Der vil i stedet blive oprettet regionale vaccinationscentre, hvor du vil kunne blive vaccineret, såfremt du er i risikogruppen.

Hvis du er 65 år eller derover, modtager du en invitation i Digital Post. Når du har fået invitationen, kan du bestille tid til vaccination på et regionale vaccinationssted eller et apotek på www.vacciner.dk. Hvis du har brug for hjælp til at bestille tid til vaccination, kan du ringe til din region. Region Midtjylland træffes på telefon 70 23 24 15

Hvis man er under 65 år og anbefales vaccination, fordi man er i øget risiko for et alvorligt forløb, fx på grund af visse kroniske sygdom, vil man ikke modtage en invitation. Man skal i stedet gå direkte ind på www.vacciner.dk, hvor man fra den 20. september 2023 har mulighed for at bestille tid på baggrund af en tro- og love erklæring. Hvis man er i tvivl, om man er omfattet af vaccinationstilbuddet, kan man læse mere på Sundhedsstyrelsens hjemmeside.

Hvis dit barn i alderen 2-6 år anbefales vaccination mod influenza. Du vil modtage en invitation i din Digital Post, som du kan læse på borger.dk, e-Boks og mit.dk. Hvis du er fritaget for Digital Post, modtager du en invitation med posten. Når du har fået invitation til dit barns vaccination, kan du bestille en tid til barnets vaccination på www.vacciner.dk.

Hvis du logger ind for at bestille tid, så kan du i sjældne tilfælde få beskeden “Du kan ikke booke tid, da du endnu ikke er tilmeldt et COVID-19 vaccinationsforløb“. Får du ovenstående besked, selvom du har modtaget en invitation til vaccination , så er det en fejl, og du skal kontakte en regional hotline.


Følg nedenstående link til Sundhedsstyrelsens hjemmeside for opdaterede informationer omkring vaccinationer, risikogrupper m.v.

https://www.sst.dk/da/vaccination

Fra Sundhedsstyrelsens hjemmeside:

Risikoen for at blive alvorligt syg af influenza og covid-19 stiger med alderen. Derfor bliver alle over 65 år og derover tilbudt vaccination mod begge sygdomme.

Langt de fleste under 65 år er ikke i risiko for et alvorligt sygdomsforløb. Der er dog en række sygdomme og tilstande, som øger risikoen for et alvorligt sygdomsforløb med influenza og covid-19, fx hvis man har en kronisk lungesygdom eller svært nedsat immunforsvar. Sundhedsstyrelsen anbefaler derfor, at man også bliver vaccineret, hvis man er under 65 år og er i øget risiko for et alvorlig sygdomsforløb.

Hvis du er i tvivl, om du er i risiko for et alvorligt sygdomsforløb, så se mere nedenfor:

Sundhedsstyrelsen anbefaler, at følgende personer under 65 år tilbydes vaccination mod influenza og covid-19: 

 • Personer med kronisk sygdom, herunder:
  • Personer med kroniske lungesygdomme
  • Personer med hjerte- og karsygdomme (undtaget isoleret, velreguleret forhøjet blodtryk)
  • Personer med diabetes 1 eller 2 (sukkersyge)
  • Personer med medfødt eller erhvervet immundefekt, fx personer med immunglobulindefekter, organ- eller stamcelletransplantation, kræft i behandling med kemoterapi eller personer i anden immundæmpende behandling
  • Personer med påvirket respiration på grund af nedsat muskelkraft
  • Personer med kronisk lever- eller nyresygdom
  • Personer med andre kroniske sygdomme, hvor tilstanden medfører, at influenza eller covid-19 udgør en alvorlig sundhedsrisiko, fx personer med alvorlig reumatologisk sygdom, alvorlig neurologisk sygdom, korttarmssyndrom
 • Personer med svær overvægt (BMI>35)
 • Personer med andre alvorlige sygdomme eller tilstande, som medfører, at influenza eller covid-19 udgør en alvorlig sundhedsrisiko, fx personer med svær psykisk lidelse, Downs syndrom eller svært misbrug
 • Gravide i 2. eller 3. trimester
 • Personer i samme husstand som personer med medfødt eller erhvervet immundefekt eller børn i øget risiko for alvorlig influenza eller covid-19

Førtidspensionister og børn i alderen 2-6 år bliver desuden tilbudt gratis vaccination mod influenza. 

Du kan blive vaccineret fra den 1. oktober 2023 til og med den 15. januar 2024.

Du kan blive vaccineret på regionale vaccinationssteder, som ligger mange steder rundt i landet. Du kan også blive vaccineret på udvalgte apoteker. 

Du bestiller tid på www.vacciner.dk. Her kan du finde det sted og den tid, der passer dig bedst. 

Hvis du har brug for hjælp til at bestille tid til vaccination, kan du ringe til din region:

Region Midtjylland: Telefon 70 23 24 15

For beboere på plejehjem er der et særligt vaccinationstilbud, da de kan blive vaccineret på deres plejehjem.